ساب هارمونیک

ساب هارمونیک


#آموزش
#هارمونیک

تفاوت بین هارمونیک ها و هارمونیک های فرعی (یا sub-harmonics) چیست؟

در بسیاری از مراجع و استانداردهای تجهیزات مختلف در کنار هارمونیک ها محدودیت هایی برای sub-harmonics نیز ممکن است مشاهده کنید.اما فرق این دو در چیست؟

هارمونیک ها در سیستم الکتریکی سیگنال هایی هستند با مضرب صحیحی از فرکانس پایه یا بنیادی سیستم.به این معنی که اگر فرکانس پایه 50 هرتز باشد ،فرکانس های هارمونیک های مرتبه 2 (2*50=100هرتز) مرتبه 3 (3*50=150هرتز) و به این ترتیب خواهند بود.

بدیهی است اگر این مضرب صحیح عددی زوج باشد بیانگر هارمونیک های مرتبه زوج(100،200،300هرتزو…) و اگر فرد باشد بیانگر هارمونیک های مرتبه فرد(150،250،350هرتزو…) خواهد بود.

بنابراین میتوان گفت فرکانس های هارمونیک ها به صورت n*f هستند که f در آن هارمونیک مرتبه اصلی و nعددیست صحیح.بنابراین فرکانس هارمونیک همواره بزرگ تر از فرکانس مرتبه اصلی خواهد بود.

هارمونیک ها در سیستم به دلیل وجود عناصر غیر خطی تولید میشوند.برای مثال علت عمده ی هارمونیک ها در جریان تحریک ترانسفورماتور به دلیل غیر خطی بودن منحنی B-H مربوط به آن است.

ساب هارمونیک ها :

اگر فرکانس یک سیگنال از فرکانس مرتبه اصلی و بنیادی کمتر باشد به آن sub harmonics یا هارمونیک فرعی میگویند.به این معنی که فرکانس ساب هارمونیک ها به صورت( عدد صحیح/1)*f خواهند بود که در آن f بیانگر هارمونیک مرتبه اصلی است.بنابر این فرکانس های 25 هرتز ،17هرتز،12هرتز و … از جمله هارمونیک های فرعی یا ساب هارمونیک برای فرکانس پایه 50 هرتز هستند.

ساب هارمونیک های جریان اغلب در خطوط انتقال که به صورت سری جبران شده اند دیده میشوند.هنگامی که خط انتقال توسط خازن های سری جبران میشوند ،این خازن ها جریان هایی با فرکانس های ساب هارمونیک تولید میکنند که میتواند خطرناک باشد!که برای محافظت کافی در این مورد از رله های دیستانس استفاده میشود.

‫0/5 ‫(0 نظر)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید