مقدمه : 

به طور کلی ارزیابی های قابلیت اطمینان ، علل و پیامد های خطا را به ما نشان میدهد و دو فاکتور مهم را به ما ارائه میکند. نخست آنکه علل خطاها را به خصوص ریشه ی اصلی را میتوانیم برطرف کنیم دوم آنکه ما را به درک درستی از نتایج و پیامدهای یک اختلال (خرابی) برای مقابله و مواجهه با آن ها میرساند.

در بسیاری از اوقات صرف اینکه یک محصول قابلیت اطمینان دارد یا خیر برای ما کافی نیست بلکه میزان این قابلیت اطمینان است که مهم مینماید.همچنین برای ما مهم است بدانیم با یک تغییر یا بهبود چه میزان قابلیت اطمینان (پایایی) یک محصول یا سیستم بهبود می یابد تا اینکه بتوانیم تصمیم بگیریم که هزینه ی لازم برای آن مقدار بهبود پایایی را صرف کنیم یا خیر.(ایجاد یک مصالحه بین هزینه و میزان پایایی)

این درس توسط دکتر علیرضا فریدونیان (استاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر) در نه فصل ارائه میشود که سرفصل های تدریس شده در آن عبارتند از :

فصل اول :

مقدمه و مفاهيم پايه
(Reliability) تعريف واژه پايايي يا قابليت اعتماد
تاريخچه دانش پايايي سيستم ها
انواع سيستم ها از نظر پايايي كاركرد
شاخص هاي مهم در پايايي
ارزيابي كيفي پايايي
ارزيابي كمي پايايي
روش هاي ارزيابي قابليت اطمينان
پايايي و توجيه اقتصادي

فصل دوم :

مد هاي خرابي و توزيع احتمالاتي آن ها
بيان مد هاي خرابي بر حسب متغير هاي تصادفي
تابع پايايي
تابع نرخ خرابي (نرخ مخاطره)
مدل سازي نرخ خطا
زمان ميانگين تا خطا

فصل سوم :

مدل سازي و ارزيابي پايايي سيستم هاي مهندسي
مدل سازي شبكه اي پايايي
مدل سيستم سري
مدل سيستم موازي
سيستم هاي سري- موازي ساده
سيستم هاي افزونه جزيي
مدلسازي و ارزيابي سيستم هاي پيچيده
مفاهيم مدل سازي و ارزيابي
روش احتمال شرطي
روش مجموعه انقطاع
كاربرد و مقايسه شيوه هاي احتمال شرطي و مجموعه انقطاع
شيوه مجموعه اتصال
شيوه آرايه اتصال
درخت رخداد ها
درخت معايب
وضعيت هاي چندگانه شكست

فصل چهارم :

فرايند هاي ماركوف
زنجيره هاي ناپيوسته ماركوف

مقدمه
مفاهيم كلي در مدل سازي
ماتريس احتمالات تغيير حالت تصادفي
تعيين احتمالات وابسته به زمان
تعيين احتمالات حدي حالت ها
حالت هاي ماندگار (جاذب)
كاربرد شيوه ناپيوسته ماركوف
فرايند هاي پيوسته ماركوف
مقدمه
مفاهيم كلي در مدل سازي
نمودار هاي فضاي حالت
ماتريس احتمالات تغيير حالت اتفاقي
تعيين احتمالات حدي حالت ها
تعيين احتمال حالت ها بر حسب زمان
ارزيابي قابليت اطمينان سيستم هاي نعمير پذير
مدت ميانگين تا وقوع از كار افتادن
كاربرد روشها براي تحليل سيستم هاي پيچيده

فصل پنجم :

شيوه هاي تعيين فراواني و تداوم
مقدمه
مفاهيم فراواني و تداوم
كاربرد مفاهيم فراواني و تداوم در مسائل چند حالتي
شيوه موازنه فراواني
فرايند دو مرحله اي براي تعمير و نصب

فصل ششم :

ارزيابي پايايي در سيستم قدرت- توليد
نا آمادگي توليد
بررسي احتمال كاركرد سيستم توليدي به صورت منفرد و پيوسته كار
مدل سازی گروه IEEE براي سيستم توليد منفرد به صورت ماموريت گرا
بررسي نرخ خروج اجباري با در نظر گرفتن تقاضا
جدول احتمالاتي خروج ظرفيت
معيار قطعي در مقابل احتمالاتي براي ريسك برنامه ريزي سيستم قدرت
شاخص هاي از دست دادن بار
شاخص انتظار از دست دادن بار
شاخص هاي از دست رفتن انرژي
شاخص انتظار از دست رفتن انرژي
شاخص پايايي انرژي
انتظار انرژي تامين نشده
سيستم هاي انرژي محدود

فصل هفتم :

ارزيابي پايايي در سيستم قدرت- شبكه هاي انتقال و توزيع
مقدمه
رويكرد ارزيابي پايايي شبكه انتقال و توزيع
معادل سازي تقريبي سيستم هاي سري و موازي
مدل ماركوف سيستم دو عنصري
تحليل مد هاي خرابي و اثرات آنها
وضع آب و هوا و اثر آن بر تحليل پايايي
در نطر گرفتن اثرات تعميرات و نگهداري برنامه ريزي شده بر تحليل پايايي
اثر تعميرات و نگهداري بر نرخ خرابي و نرخ تعمير
خرابي هاي گذرا و ماندگار
مدل سازي همپوشاني ها

فصل هشتم :

پايايي در سيستم قدرت- توزيع
مقدمه
آمادگي و 9 هاي آن
شاخص هاي پايايي توزيع
شاخص هاي مبتني بر مشترك براي وقفه هاي ماندگار
شاخص هاي مبتني بر مشترك براي وقفه هاي گذرا
شاخص هاي مبتني بر بار و انرژي
شاخص هاي كيفيت برق
كاربرد در سيستم هاي شعاعي
تاثير حفاطت روي انشعا هي فرعي
تاثير جداكننده ها
تاثير از كار افتادگي ادوات حفاظتي
اثر انتقال بارها
اثر انتقال بارها بدون در نطر گرفتن محدوديت در جا به جايي بار
اثر انتقال بارها با در نطر گرفتن محدوديت در جا به جايي بار

فصل نه :

پايايي در سيستم قدرت- اتوماسيون توزيع براي بهبود قابليت اطمينان
اتوماسيون مديريت شركت برق
بازيابي فيدر با بازآرايي
اتوماسيون توزيع و قابليت اطمينان در شبكه توزيع
نقش بازيابي فيدر در شاخص هاي قابليت اطمينان
ساختار جامع (معماري) سيستم اتوماسيون توزيع
يك چهارچوب مفهومي براي خودترميمي در شبكه الكتريكي هوشمند

دانلود جزوه :

 

‫5/5 ‫(1 نظر)

6 دیدگاه

 • سلام مهندس جان.
  مهندس،فصل های یک تا پنچ ،از جزوه قابلیت اطمینان، اشکال داره و درست دانلود نمیشه.
  لطفا در صورت امکان آنها را برایم ارسال بفرما.
  یک دنیا ممنونم.

 • سلام مهندس جان.
  مهندس،فصل های یک تا پنچ ،از جزوه قابلیت اطمینان،را دانلود کردم، اما با نرم افزار winrar باز نمی شد ، ولی با نرم افزار 7-zip باز شدند.
  فایله را نگاه کردم . خیلی زحمت کشیده بودید.
  این جزوه آنقدر کامل هستش که به نظر من برای آشنایی با درس قابلیت اعتماد در سیستم های قدرت الکتریکی ، فقط کافیست که همین جزوه را با حوصله و البته با دقت خواند.
  در فایل های موجود، فصل های زیر وجود نداشتند:
  Ch 3-3,
  Ch 9-3,
  دو سوال دارم:
  1-آیا فصل های مذکور دانلود نشده بودند یا اساسا این فایل ها وجود نداشتند؟
  در صورت لزوم آنها را نیز برایم ارسال بفرما.
  2- آیا خواندن فصل های 9 همم ضروری هستند؟

  یک دنیا ممنونم.

  • سلام
   باعث خوشحالی و افتخار ماست اگر توانسته باشیم رضایتمندی شمارو جلب کنیم.
   در مورد سوال هاتون.
   اون دو بخش به دلیل کمبود زمان در ترم دانشگاه تدریس نشدند اما در تلاشیم از طریق استاد مربوطه اون دو بخش رو هم اضافه کنیم به فایل ها و حتما بهتون خبر میدیم بعد از اضافه شدنش.
   فصل نه هم که به اتوماسیون توزیع برای بهبود قابلیت اطمینان مربوط میشه تدریس شدند و جزو سرفصل های درس بودند.

دیدگاهتان را بنویسید