مقدمه : 

یکی از مهم ترین اهداف در این درس پیش بینی رفتار یک مدار الکتریکی فیزیکی میباشد.در مدار های الکتریکی دو هدف آن است که برای تجزیه و تحلیل و تعیین خواص یک شبکه به هر پیچیدگی که باشد ، روش های منظمی را بوجود آوریم.بعضی شبکه ها در عمل بسیار پیچیده هستند و ممکن است دارایی صدها عنصر باشند.

 

دلیل دیگری برای نیاز ما به توسعه این روش های منظم آن است که دنیای مهندسی به کلی در اثر کامپیوتر تغییر کرده است.هم اکنون چندین کامپیوتر به بازار عرضه میشوند که دو عدد 8 رقمی را در زمانی کمتر از یک میکرو ثانیه در هم ضرب میکنند.

 

معنی این توانایی برای مهندسان آن است که امروزه در تجزیه و تحلیل های پیچیده و طراحی های مفصلی که مستلزم انجام محاسبات بسیار زیادی ، مثلا 10 به توان 6 برابر محاسبات 15 سال پیش میباشد ، هم امکان پذیر بوده و هم اقتصادی است. بنابراین یادگیری روش های منظم که به کمک آن ها بتوان شبکه ای با هر نوع پیچیدگی را بررسی کرد حائز اهمیت است.

 

از آنجایی که kvl و kcl هیچ نوع فرضی در مورد ماهیت اجزای یک شبکه در نظر نمیگیرند ، طبیعی است که برای ساده کردن شبکه به صورت یک گراف ، میتوان اجزای مدار را نادیده گرفت .این بخش و تمامی بخش های اشاره شده در قبل در تئوری مدارهای الکتریکی یا همان مدار های الکتریکی 2 ارائه و بررسی میشوند.

 

 

جزوه مدارهای الکتریکی 2 استاد شمس اللهی دانشگاه صنعتی شریف : 

 

مباحث مطرح شده در این جزوه به شرح زیر میباشند :

 

1-مفاهیم اولیه

 

2-عناصر مداری

 

3-ترکیب عناصر

 

4-تجزیه و تحلیل مدارهای مقاومتی (روش گره -مش ، تقسیم ولتاژ و جریان ، مدار معادل تونن و نورتن)

 

5-تجزیه و تحلیل مدارهای دینامیکی شامل مدار مرتبه اول ، مرتبه دوم و مدار مرتبه n ام

 

6-تجزیه و تلحیل مدار در حوزه زمان شامل معادله ی دیفرانسیل و حوزه ی حالت

 

7-تجزیه و تحلیل مدار در حوزه ی فیزور ، سلف های تزویج شده ( تعریف سلف ها تزویج شده ، ضرایب القاء معکوس ، انرژی و پسیو بودن ، محاسبه اندوکتانس معادل ، انتقال امپدانس ، ترانس ایده آل ، منابع وابسته ، مدل معادل برای سلف تزویج شده، مدل T برای سلف های تزویج )

 

8-روش های سیستماتیک تحلیل شامل گراف(مقدمه و تعاریف ، قانون kvl و kcl ، ماتریس تلاقی گره با شاخه ، قضیه تلگان و دوگانی ، ماتریس تلاقی مش با شاخه ، مفهوم درخت و تعیین یک دسته ولتاژ و جریان مستقل) و روش های ماتریسی

 

9-مفاهیم سیستمی در تئوری مدار شامل فرکانس طبیعی(انواع فرکانس های طبیعی ، فرکانس طبیعی صفر ، ارتباط فرکانس طبیعی در متغیر مرتبط)، تابع شبکه(ارتباط صفر و قطب با پاسخ فرکانسی ، تعبیر فیزیکی قطب ، تعبیر فیزیکی شبکه) و رفتار فیلتری (فیلتر میان گذر ،فیلتر پایین گذر ، فیلتر بالا گذر مدار تشدید فیزیکی) ، قضایای شبکه و دو قطبی ها

 

10- تبدیل لاپلاس ، خواص تبدیل لاپلاس ، استفاده از تبدیل لاپلاس در تحلیل مدار ، تبدیل لاپلاس معکوس ، ارتباط لاپلاس با پاسخ حالت دائمی سینوسی

 

11-پاسخ کامل ، پاسخ حالت صفر و پاسخ ورودی صفر ،پاسخ ضربه

 

 

صفحاتی از این جزوه : 

دانلود رایگان از ایران پاور :

 

‫0/5 ‫(0 نظر)

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید