>post خرداد 2019 - ایران پاور post خرداد 2019 - ایران پاور

فروردین 1398

عملکرد یکسوساز نیم موج

یکسوساز نیم موج

مقدمه و معرفی : یکسوساز چیست ؟ یکسوسازی، عملی است که در آن، یک منبع ولتاژ‌ AC سینوسی با استفاده از دیودها، تریستورها، ترانزیستورها یا مبدل‌ها به ... ادامه مطلب